Om dette arrangementet

Tid
16:30 - 18:30
Pris
Free
Bibliotek
Målgruppe

Advokatvakt

Advokater fra Advokatforeningen i Asker og Bærum gir deg inntil 30 minutter gratis advokathjelp i biblioteket.

Advokatvakten er et tilbud til publikum hvor det gis inntil 30 minutter gratis juridisk rådgivning. Ordningen er basert på frivillighet fra Advokatforeningens medlemmer som tilbyr sin juridiske kunnskap gratis. Målet er å løse klientens juridiske problem under konsultasjonen, men for de sakene hvor dette ikke er mulig kan konsultasjonen gå over til et ordinært klientoppdrag.

Advokatvakten er åpen annenhver onsdag fra kl. 16.30-18.30 og bemannet med to advokater per vakt.

Timeavtaler settes opp samme dag ved personlig frammøte i biblioteket, eller per tlf 66 90 96 52
NB! Begrenset antall

Det er advokatvakt følgende dager:

Onsdag 24. januar
Onsdag 7. februar
Onsdag 7. + 21. mars
Onsdag 4. + 18. april
Onsdag 2. + 30. mai